headerimage

Üdvözlöm

Hábel János, Pécsen élő német-magyar tolmács és fordító vagyok.

Tolmácsként főként protokolleseményeken, üzemlátogatásokon és üzleti megbeszéléseken működtem közre.

Fordítóként társadalomtudományi, kulturális, történelmi és vallástörténeti témák mellett hivatalos levelek, dokumentumok és szerződések másik nyelvre ültetésében van nagy tapasztalatom.

Specialitásaim: Három évtizedes gyakorlattal rendelkezem gót betűs (fraktúr) német szövegek magyar fordításában és átírásában. Vállalom továbbá kézzel írt német szövegek fordítását és átírását is.

kep
headerimage

Szolgáltatások

Tolmácsolás (konszekutív)
óránként 6.000 Ft-tól
Fordítás németről magyarra és magyarról németre
leütésenként 2,3 Ft-tól
Nyomtatott gót betűs német szöveg fordítása magyarra
leütésenként 2,5 Ft-tól
Nyomtatott gót betűs német szöveg átírása modern betűtípussal
leütésenként 2 Ft-tól
Kézzel írt német szöveg magyar fordítása
leütésenként 3,3 Ft-tól
Kézzel írt német szöveg átírása modern betűtípussal
leütésenként 2,5 Ft-tól
Nyomatott, vagy kézírásos német nyelvű dokumentumokban megadott témák vagy kulcsszavak keresése
megállapodás szerint
A nyomtatott, vagy kézírásos német nyelvű dokumentumokból rövid tartalmi összefoglaló (regeszta) készítése magyarul
megállapodás szerint

Fordítás megrendelése

Árajánlat

Az árajánlat adásához szükségem van a teljes fordítandó dokumentum megküldésére – részben a mennyiség, másrészt a szöveg árbefolyásoló jellemzőinek megállapításához. (szakszöveg – általános szöveg; jól olvasható kézírás – nehezen olvasható)

A szöveg megküldése

A lefordíttatni vagy átíratni kívánt szöveget digitalizálva - szkennelve, vagy fotón - kérem elküldeni. A digitalizált állományokat JPG, TIFF, PNG és PDF kiterjesztéssel tudom fogadni. Ha erre nincs mód, jó minőségű fénymásolat is küldhető postai úton.

Határidő

Minden megbízást igyekszem a körülményekhez képest a legrövidebb határidővel teljesíteni. A munka várható elkészüléséről a megbízót a munka elvállalásakor tájékoztatom. A megrendelés létrejöttéhez a megbízó írásos megerősítése szükséges, hogy elfogadja az árajánlatot és az abban megadott határidőt.

Árképzés, fizetés

Az elszámolás alapja az átírt, vagy lefordított szöveg karakterszáma szóközökkel, illetve megállapodás szerint. Az árakat áfa nem terheli. Fizetési lehetőségek: a szolgáltatás teljesítése után számla alapján készpénzzel, banki átutalással.

Minimumár

Amennyiben a megbízás leütésszám alapján számolt értéke nem éri el az 1000 Ft-ot, a megbízást 1000 Ft-os minimumáron vállalom.

A fordítás átadása

Az elkészült munkát elektronikus úton Word-, vagy PDF-állományként juttatom el a megrendelőnek.

Titoktartás

Minden megbízást bizalmasan kezelek, ezek tartalmáról és a megbízó személyéről harmadik személy tudomást nem szerez.

Tolmácsolás megrendelése

A tolmácsolásolási megbízást bel- és külföldön egyaránt vállalok.

A tolmácsolási feladat gördülékeny ellátását nagyban segíti a téma ismerete, ezért minden ilyen információ megküldése fontos.

Ha a tolmácsolás helyszíne nem Pécsen van, a felmerülő költségeimet (utazás, szállás, ellátás) a megbízónak kell viselnie. A feltételekről részletesen egyeztetek a megbízóval.

Fizetési lehetőségek: a szolgáltatás teljesítése után számla alapján készpénzzel, vagy banki átutalással.

headerimage

Példák az átírásra

Az alábbiakban négy eltérő nehézségű szöveg átírására látható példa.

Egy 1686-ban megjelent fraktúr (“gót”) betűs német röplap kezdetének átírása

Abbildung der glücklichē Eroberung deren vesten Plätze, Simonthorna, Fünffkirchen und Siklos in Nider-Ungarn, mit außführlichem Bericht, was sich darbey Merckwürdigs zugetragen.

Nach deme sich Ihro Durchl. Printz Lovis von Baaden den 8. Octobr. 1686. deß vesten Schlosses und der Palancken Simonthorna bemächtiget, haben selbige mit deren bey sich habendem Corpo ihren March an der Drag fortgesetzet, und seynd den 16. Octobr. ungeachtet, deß sehr harten Morasts, verderbten Landes, und unpracticirter Strassen, in völliger Ordnung vor Fünff-Kirchen angelanget, als nun die Einwohner und Guarnison der Türcken, dero Ankunfft ersehen, haben sie die Stadt (A.) an vier Orthen in Brand...

pelda1

J. F. Leopold (1668-1726) augsburgi aranyműves ékszerterveit bemutató könyv (1716) címlapszövegének átírása

Ein neues Buch von allerhand Gold-Arbeit auff unterschiedliche Art und Manier sehr wol u. nützlich Zu gebrauchen; Verlegt und heraußgegeben von Joseph Friederich Leopold.

pelda3

Egy 1857-ben keletkezett német nyelvű levél részletének átírására

Einer löb[lichen] Matrikenführung in Mohács

Der Gefertigte giebt sich die Ehre einer löb[lichen] Matrikenführung die Anzeige zu machen, dass der zu Mohács zuständige u.[nd] in Stanischitz geborne, 30jährige, ledige Geschäftsmann H:[err] Jakob Klein, ehelicher Sohn des Stanischitzer Geschäftsmanns H:[errn]

A szögletes zárójelekben a rövidítések feloldása látható. Az íráskép fegyelmezett, a betűk szépen kirajzoltak, a szöveg így jól olvasható. Az ilyen jellemzőjű szövegek átírását alapáron vállalom.

pelda2

Egy üzleti szerződés részlete 1866-ból

sein. II Sowohl der Nutzen als auch die Verluste aus dem Unternehmen dessen Fond laut obbezogenem Gesellschaftsvertrage vom 10ten Jäner 1866 unverändert bleibt, unbeschadet des Austrittes von Seite des Herrn Ernst Back aus der Gesellschaft der hievon nichts zu forden hat, werden dem Herrn David Kuhner mit 75 siebzigfünf Prozent, dem Herrn Dr. Eduard Bloch mit 25 zwan

A fegyelmezetlenebb, vagy egyénibb íráskép “kibetűzése” jóval több időt igényel, mint a szabályos. A nagyobb időráfordítás ezért magasabb vállalási árat jelent.

pelda4
headerimage

Referenciák

Reformátusok Baranyában

A legutóbbi nagy munkám a reformáció 500. évfordulója alkalmából megjelent Reformátusok Baranyában című tanulmánykötet (196 oldal) német fordítása 2017-ben.

kep

Eine Reise in das alte Fünfkirchen

2010-ben Pécs Európa egyik kulturális fővárosa volt. Ebből az alkalomból jelent meg az Eine Reise in das alte Fünfkirchen, "Die europäische Kulturhauptstadt Pécs in deutschen Quellen" című kötet, melyet Dr. Juliane Brandt történésszel közösen szerkesztettem.

Ez 13 fejezetben bevezetővel és jegyzetekkel ellátott német nyelvű forrásokat közöl Pécsről, melyek 1646 és 1882 között keletkeztek. Az íróik katonatisztek, utazók, helyi pap és újságírók, akik a maguk speciális nézőpontjából látták és láttatták Pécs lakóit, nevezetességeit, történetét, hétköznapi életét. Ehhez a kötethez a források felkutatása és magyarázata mellett a gót betűs szövegforrások átírását végeztem.

kep

Pécsi Szemle

A Pécsi Szemle várostörténeti folyóirat fennállása (1998-2012) alatt tíz gót betűs német nyelvű forrás a fordításomban jelent meg a lapban. Ezek 1664 és 1882 között kiadott Pécsre vonatkozó röplapok, újsághírek és könyvrészletek.

 • Pécs leírása az első magyarországi lexikonban
  2002. tavasz p. 20-27.
 • Szemelvények Michael Haas Gedenkbuch-jából
  2005. nyár p. 18-25.
 • Pécs középkori templomai és kolostorai Michael Haas Gedenkbuch-jában
  2005. tél p. 7-15.
 • A pécsi dóm leírása Michael Haas Gedenkbuch-jában
  2006. ősz p. 36-43.
 • Michael Haas: Gedenkbuch. Pécs török kor utáni templomai és kápolnái
  2006. tél p. 12-21.
 • Michael Haas: Gedenkbuch. Pécs püspökei a török korig
  2007. tavasz p. 14-21.
 • Német röplap Zrínyi-Hohenlohe 1664-es hadjáratáról
  2007. ősz p. 3-12.
 • Két német röplap az 1686-os baranyai hadi eseményekről
  2007. tél p. 22-34.
 • Pécs püspökei az újkorban Michael Haas „Gedenkbuch” és „Baranya” című műveiben
  2009. nyár p. 11-17.
 • A „Fünfkirchner Zeitung” a pécsi bazilika restaurálásáról
  2011. nyár p. 46-53.
kep
headerimage

Vélemények

Köszönöm az eddigi precíz, megbízható munkát. Még biztosan találkozni fogunk.
Sári Gergő
Anyakönyvi bejegyzésemhez nagy segítséget kaptam Hábel úrtól. Köszönöm ezúton is.
Kirilly Edit
Egy családi dokumentum fordításában kértem segítséget. Gyors, pontos munkát kaptam. Mindenkinek ajánlom.
Sendula Tibor
Precíz, megbízható és korrekt munkát kaptam Hábel úrtól! Csak köszönet jár érte! A legnagyobb megelégedettséggel ajánlom mindenkinek!
Hornyák Gábor
Több alkalommal is kértem Hábel úr segítségét, valamennyi alkalommal nagyon alapos fordítást kaptam. Csak ajánlani tudom mindenkinek.
Szalai Gábor
Ajánlom mindenkinek, ki épp gót betűs szövegek értelmezésével küszködik vagy valaha is fog! Korrekt, precíz, szakértelme pedig megkérdőjelezhetetlen!
Elek Anita
Egy 1850-ben írt titkosrendőri jelentés fordításával bíztam meg Hábel urat. Nagyon pontos, aprólékos és gyors munkát végzett. Bizalommal fordulhatnak hozzá. Csak ajánlani tudom!
Nagy Gyöngyvér
Hábel János maximálisan, és hibátlanul oldja meg vállalt feladatát. A Szegedi Zsidó Hitközség archívumának rábízott gót betűs szövegei magas szinten fordította le. Példaként felhozom az 1836-ban irt hitközségi protocollumot. Ez az irat egyedülálló információkat tartalmaz, mely a hitközség történetének teljes feltárásához is elengedhetetlenül fontos. Hábel úr fordításában ez az irat most kutathatóvá vált.
Ábrahám Vera és Pataricza Dóra
Habel úr az 1860-as években kelt német levelek fordítását végezte számomra, melyeket dédapám és Hamburgban élő testvérei írtak. A puszta fordításon túl bizonyos dolgok értelmezését és magyarázatát is leírta számomra, mindezt rövid vállalási határidővel és korrekt áron. Csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy keresse meg fordítási igényével, magam is ezt fogom tenni a még birtokomban levő családi levelezés fordításra váró példányaival.
Lackó László
Doktori disszertációm készítése kapcsán szükséges volt néhány, 1850-es években keletkezett gótbetűs, közigazgatási nyelvezetű szöveg lefordítása. Hábel úr ezeket a szövegeket a lehető legnagyobb precizitással, tudományos igénnyel fordította magyarra, miközben az esetleges finomságokat, árnyalatnyi különbségeket igyekezett magyarázni. A fordításokat minden esetben korrekt áron végezte. Akinek szüksége van hasonló jellegű szövegek fordítására, jó szívvel ajánlom Hábel urat!
Mészáros Ádám
Erdéllyel kapcsolatos történelmi tanulmányaimhoz szükségem volt a Blätter für Geist, Gemüth und Vaterlandskunde című brassói szász újság 1846-os évfolyama mintegy tucatnyi cikkének ismeretére. Mivel a cikkek százhetven évvel ezelőtt erdélyi szászoktól szüllettek, és gót betűsek, kénytelen voltam szakértő fordító után nézni. Megtudtam, hogy Hábel Jánosnak pont ez a szakterülete, vállalta is a munkát, és igen gyorsan elkészítette a nagy terjedelmű szövegfordítást, melyet kiválóan föl tudtam használni készülő könyvem írásakor.
Gajda Péter
Az elmúlt hetekben osztrák származású nagyszüleim dukumentumait és képeit archiváltam egy CEWE-fotókönyvbe. Több tucat Keresztlevél és Házasság-levél, valamint egyéb igazolás és képeslap maradt fenn gyönyörüen kalligrafált kézírásokkal. Próbaképpen pár képeslapot megmutattam német-anyanyelvű ismerősöknek. Közölték, hogy sajnos egy-egy szón kívül semmit sem tudnak elolvasni. Egy jónevű fordítóiroda hasonló megjegyzéssel küldte vissza nagyapám képeslapjait. Jó pár próbálkozás után a Mo.-i Német Kult. és Inform. Kp.-tól (Zentrum) kaptam meg Hábel János adatait. Nemcsak fordítást kaptam, hanem a kontextus alapján értelmezett szövegeket, nyomdakész állapotban.
Dr. Lomniczi Béla
Egy német származású, de már Magyarországon született felmenőm naplófolyamának (1848-tól 1910-ig íródott) egy kis része németül született. A feladat, mellyel megkerestem Hábel urat, e napló gyereknapló fejezetei folyó gót írású részeinek latin betűs átírása volt. A reformkor nemzeti érzése erősen megérintette a családot, már a szülő generáció is természetesnek tartotta, hogy minél jobban megtanuljon magyarul. Ezzel együtt a gyerek kétnyelvű környezetben élte élete első éveit. És bár kiváló tanuló volt, de a németet hallás alapján sajátította el, az elemi iskolában nem tanulta. Mindez azért lényeges, mert folyó gót írású bejegyzéseinek helyesírása ezért gyakran hibás, ráadásul a folyó gót írása nagyon kiírt, egyéni. Ezt a szöveget áttenni latin betüs németbe igen nehéz feladatnak bizonyult. Hábel úr rendkívüli türelemmel, többször nekifutva tette át végül a szövegek zömét latin betüs szövegbe. Áttette, ami teljesíthető feladat volt. A szövegben voltak olyan "zárványok" - nevek, különféle más tulajdonnevek, melyek megfejthetetlenek maradtak. Bár még ezek egy részét is sikerült háttérkutatással megfejtenie. Mindent összevéve a szöveg értelmezését nagy megelégedésemre végezte el.
Dr. Láng János
headerimage

Herzlich Willkommen!

Mein Name ist János Habel, ich bin deutsch-ungarischer Dolmetscher und Übersetzer, lebe im südungarischen Fünfkirchen/Pécs.

Ich biete folgende Leistungen an:

 • Dolmetschen (für VIP, Wirtschaftsteilnehmer, Behörden, u.ä.)
 • Übersetzung aus dem Deutschen ins Ungarische und aus dem Ungarischen ins Deutsche
 • Übersetzung deutscher Frakturtexte ins Ungarische
 • Transkription deutscher Frakturtexte
 • Transkription deutscher Kurrentschrifttexte
 • Suche nach Themen oder Schlüsselwörtern in gedruckten oder handschriftlichen Dokumenten
 • Erstellen einer kurzen Zusammenfassung gedruckter oder handschriftlicher deutscher Dokumente auf Ungarisch, bzw. ungarischer Dokumente auf Deutsch

Verlangen Sie bitte mein unverbindliches Preisangebot. Ich verfüge über eine EU-Steuernummer, so kann ich auch Kunden im EU-Ausland eine offizielle Rechnung ausstellen.